Friday, January 13, 2012


Silver Tahun 2011

Harga silver USD30.67/oz pada 5/1/2011. Turun kepada USD26.68 pada 28/1/2011.

Selepas penurunan tersebut, harga mula mendaki sehingga USD43.61/oz pada 3/5/2011 dan merupakan harga tertinggi sepanjang tahun 2011. Kenaikan yang telah dicapai sejauh ini ialah sebanyak USD43.61 - USD30.67 = USD12.98 bersamaan dengan 42.19%.

Selepas dari tarikh tersebut, silver bergerak kebawah sehingga USD28.18/oz pada 30/12/2011.

Nampaknya sepanjang tahun 2011, silver telah mengalami kejatuhan USD30.67 - USD28.18 = USD1.49(-) bersamaan (-)8.11%.

Nota: Data-data diambil dan boleh dilihat dari KITCO